Vantbanken

Efterlysta vantar

Här finns bilder av vantar som kontohavarna i Vantbanken saknar. Har Du förlorat en vante? Ta då en bild av den vante Du har kvar och efterlys den försvunna vanten här.

Du kan när som helst ta bort Din efterlysning.