Vantbanken

Om Vantbanken

Vantbanken kom till som en del av ett större projekt som berörde bl.a. vantar. Syftet med Vantbanken är framför allt att para ihop ensamma vantar och att ge vilsna vantar möjlighet att åter få klä händer. Vantbanken förmedlar vantar i utbyte mot foton.

I bankens valv finns endast vantar som kan tvättas i vatten. Därför hittar man inga handskar av skinn där. De vantar som ligger i Vantbankens bankvalv samlades in i Uppsala. Det är framför allt fråga om vantar som låg på marken. Vantar som hade blivit sedda av någon annan och lagts upp väl synliga på t.ex. elskåp, kom endast i undantagsfall med. Om en vante, trots att den låg upplagd och synlig ett tag, inte hämtades kunde den få komma med i Vantbanken för att inte bli bortstädad. Alla vantar är tvättade och endast vantar som är alldeles eller i det närmaste hela ingår i Vantbanken.

De ursprungliga makarna/kamraterna till vantarna i Vantbanken är kanske redan bortslängda. Det är egentligen ointressant eftersom banken inte är en serviceverksamhet för vantägare som vill ha tillbaka just sin egen vante. Fokus ligger på ett annat plan. Vantbanken är öppen för alla, oberoende av var man befinner sig i världen. Bara det finns en lämplig kamrat får man, mot foto på den tilltänkta kamraten, kvittera ut en vante. Den lämpliga kamraten behöver inte alls vara likadan som Vantbankens vante. Så länge den som vill kvittera ut en vante har för avsikt att bära de två vantarna tillsammans, går det bra att begära utkvittering även med en bild av en annorlunda potentiell kamrat. Vantbankens vante skickas till den som fått sin begäran om utkvittering godkänd.

När den utkvitterade vanten har anlänt ska mottagaren ta en bild där Vantbankens vante tillsammans med sin nya kamrat sitter på ett par händer. Denna bild laddas upp på Vantbanken som bokför den aktuella vanten bland Förenade vantar.

Vantbanken tillhandahåller även en extern service för förening av vantar: Efterlysta vantar och Tillvaratagna vantar. Vem som helst, var som helst, kan där annonsera om förlorade respektive upphittade vantar. Vantbanken förmedlar kontakt vid extern utkvittering.

Vantbanken finns inte på sociala medier, bara här.

Powered by Perl