Vantbanken

Frågor och svar

Vad är Vantbanken?
Vantbanken tillhandahåller upphittade enstaka vantar som kan kvitteras ut i utbyte mot foton. Vantbanken erbjuder också, i utbyte mot foton, annonsplats om förlorade respektive tillvaratagna vantar.

Hur kvitterar jag ut en vante ur Vantbankens bankvalv?
Du trycker på knappen Kvittera ut vante under den vante Du är intresserad av. Sedan följer Du instruktionerna och skickar in en bild av vanten Du redan har. Om Vantbanken bedömer att en utkvittering är lämplig får Du besked om detta och bankens vante kommer att skickas till Dig.

Jag har problem med att ladda upp min bild. Vad ska jag göra?
Skicka ett mejl, med beskrivning av problemet, till Bankiren.

Min vante är ganska lik en vante i Bankvalvet, men inte helt. Får jag kvittera ut bankens vante ändå?
Om Du avser att använda de två vantarna tillsammans får Du kvittera ut även en vante som inte är lik den Du har hemma. Det är bättre att bankens vante får bilda par med en annorlunda vante än att den blir liggande i Bankvalvet. Som vanligt gäller att Du för att kvittera ut sänder in en bild på den vante Du har hemma samt att Du, när den utkvitterade vanten har anlänt, skickar in en bild av de två vantarna på ett par händer.

Vad gör jag när jag har fått hem en utkvitterad vante?
Du tar en bild på Din egen vante och Vantbankens vante när de tillsammans sitter på ett par händer. Bilden sänder Du sedan in till Vantbanken.

Jag har tappat en skinnhandske. Kan jag hitta en skinnhandske i Vantbanken?
Nej. Endast vantar som kan tvättas i vatten finns i Vantbanken.

Jag har frågor om en specifik vante i Vantbankens valv. Hur får jag svar på dem?
Sänd Dina frågor i ett mejl till Bankiren.

Vad händer om vi är flera som samtidigt vill kvittera ut samma vante ur valvet?
Bankiren avgör vem som får vanten. Den som sänder in en bild på en likadan vante som bankens, har förtur.

Jag har själv tagit hand om en upphittad vante. Kan den komma med i Vantbanken?
Du kan använda Vantbankens anslagstavla. Tvätta vanten och ta en bild på den. Annonsera sedan om vanten under Tillvaratagna vantar. Där kan Du sända in en bild på den upphittade vanten, med uppgifter om fyndplats, datum m.m. Du kan när som helst ta bort Dina bilder på tillvaratagna vantar.

Jag har förlorat en vante. Kan jag efterlysa den på Vantbanken?
Använd Vantbankens anslagstavla. Ta en bild på den vante Du har kvar. Efterlys den försvunna vanten under Efterlysta vantar. Där lämnar Du uppgifter om var vanten försvann, när m.m. Du kan när som helst ta bort Din efterlysning från anslagstavlan.

Hur mäts längden på vanten?
Längden mäts där vanten är som längst, när vanten är tvättad. Måtten är ungefärliga och vanten kan ha krympt i tvätten.